Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 zostało opublikowane w BIP GCUW pod adresem

WWW: https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/CMS/bip_radaszkoly_gcuw.aspx