Sprawozdanie roczne ZSAKiH-U w Gdańsku za rok 2023

https://gcuw.bip-e.pl/download/364/32514/ZSAKiHU.7z

Sprawozdanie roczne ZSAKiUH-U w Gdańsku za rok 2022

https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/202105170528/zsakihu_sf_2020.pdf