Informacja o naborze na stanowisko Starszy referent / Inspektor / Starszy inspektor ds. utrzymania drzewostanu w Dziale Zieleni.

https://gzdiz.gda.pl/kontakt/starszy-referent-inspektor-starszy-specjalista-ds-utrzymania-drzewostanu-w-dziale-zieleni-1-etat,a,6616