ogrodnik.pngTo kierunek dla osób interesujących się uprawą i pielęgnacja roślin ozdobnych, szkółkarstwem i warzywnictwem. Którym nie straszna jest jazda na ciągniku, czy obsługa glebogryzarki.

Uczniowie tego kierunku w swojej pracy łączą wiedzę ogrodniczą, uprawiając i pielęgnując warzywa, owoce, oraz rośliny ozdobne oraz handlową kalkulując koszty produkcji i przygotowując sprzedaż. Mogą pracować firmach zajmujących się produkcją roślin ozdobnych, kwiatów, warzyw, roślin sadowniczych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się pielęgnacją ogrodów, czy publicznych terenów zieleni. Ogrodnik to zawód z dużym zapotrzebowaniem na obecnym rynku pracy, w związku z dynamicznym rozwojem branży ogrodniczej w terenach miejskich!

Dodatkowo przewiduje się wprowadzenie dla uczniów kierunku ogrodnik innowacji/projektu z zakresu BUKIECIARSTWA - pierwsze kroki FLORYSTY, dzięki której uczeń poszerzy swoja wiedze i umiejętności m.in. z zakresu wykonywania bukietów i wiązanek okolicznościowych.

Ważne przy rekrutacji

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, zajęcia artystyczne

Podczas trwania nauki
  1. uczniowie zdają jeden egzamin potwierdzające kwalifikacje zawodowe:
    - OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.
  2. przez trzy lata nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne z zakresu zakładania i prowadzenia upraw ogrodniczychna terenie warsztatów szkolnych
Czego będziemy się uczyć?
  • - wykonywania prac związanych z uprawami sadowniczymi, warzywnymi, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych,
    - zbioru, przechowywania i sprzedaży plonów ogrodniczych,
    - prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)
Po zakończeniu nauki

Ogrodnik powinien być przygotowany do zakładania i prowadenia upraw ogrodniczych: sadowniczych, warzywniczych oraz roślin ozdobnych oraz    pracy w szkółkach ogrodniczych i przedsiębiorstwach prowadzących plantacje towarowe, uprawy ekologiczne.

Absolwent ma możliwość kontynuowania nauki w Szkole Branżowej II stopnia i tym samych zdobyć zawód technika oraz przystąpić do egzaminu maturalnego.