Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku od października realizuje projekt pn. Kompleksowe wsparcie dla osób wykazujących zachowania przemocowe mające podłoże alkoholowe lub narkotykowe – „Patent na rodzinę",


Projekt jest zaadresowany do osób wykazujących zachowania przemocowe, wymagających specjalistycznego wsparcia w zakresie zmiany zachowań na społecznie akceptowalne na różnym poziomie potrzeb, w tym również do osób z problemem uzależnień. Adresatami jest młodzież i osoby dorosłe, które swoimi zachowaniami przemocowymi, agresywnymi, często pod wpływem różnych środków odurzających i uzależniających, jak alkohol czy narkotyki, krzywdzą swoich najbliższych.


Projekt będzie realizowany w okresie od października do 21 grudnia br. przez Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” w lokalu przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku.

W ramach projektu prowadzone będą
· indywidualne konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne,
· grupa dla młodzieży wykazującej agresywne zachowania wobec rodziców
-rekrutacja pod nr telefonu: 502 209 729
· grupa korekcyjno-edukacyjna - osoby stosujący przemoc domową, wobec których została wszczęta procedura niebieskiej karty lub zostali skazani prawomocnym wyrokiem.
-rekrutacja pod nr telefonu: 500261486
· grupa psychologiczno-terapeutyczne skierowana do osób podejrzanych lub/i stosujących przemoc. Wsparcie terapeutyczne, pomoc dla osób mających trudności w zaprzestaniu stosowania przemocy
-rekrutacja pod nr telefonu: 510 046 973
· grupa o charakterze psychologiczno-prawnym, w szczególności dla osób po wszczęciu procedur „Niebieskie Karty”, spotkania weekendowe
-rekrutacja pod nr telefonu: 500 261 486

Nowe ankiety  - rok szkolny 2022/2023

Inne ankiety